Peningkatan ketara harga minyak sawit mentah

KUALA LUMPUR: Harga minyak sawit mentah (MSM) menunjukkan trend peningkatan yang begitu ketara.

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPKK), Dato’ Dr Mohd Khairuddin Aman Razali berkata, harga MSM telah melonjak kepada RM3,581.50 per tan pada 19 November 2020 berbanding paras terendahnya, iaitu RM2,021.50 per tan pada 12 Mei 2020 iaitu peningkatan sebanyak RM1,560.00 atau 77.17 peratus.

Advertisement

Malah katanya, peningkatan harga MSM ini telah menyebabkan harga buah tandan segar (BTS) sawit turut meningkat kepada RM760 per tan pada 19 November 2020 berbanding RM408 per tan pada 12 Mei 2020.

Kata Mohd Khairuddin ketika sesi pergulungan Perbahasan Peringkat Dasar Rang Undang-undang Perbekalan Tahun 2021, di Dewan Rakyat, hari ini.

Ini memperlihatkan bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan telah berjaya meningkatkan harga minyak sawit.

“Kementerian juga akan terus memberi tumpuan terhadap semua agrikomoditi lain di bawah bidang kuasa kementerian seperti getah, koko, lada, kayu dan kenaf.

“Sehubungan itu, pelbagai inisiatif bagi membantu meringankan beban pendapatan pekebun kecil serta menstabilkan harga agrikomoditi di pasaran telah dilaksanakan.

“Antara langkahnya adalah pelaksanaan Insentif Pengeluaran Getah (IPG) sebagai satu mekanisme sokongan harga bagi menggalakkan penoreh untuk terus menoreh sewaktu harga rendah di pasaran.

“Manakala, sebanyak RM150 juta juga telah diperuntukkan pada tahun ini (2020) dan sebanyak RM300 juta akan diperuntukkan pada tahun 2021 akan datang,” ujar Mohd Khairuddin yang juga ahli Parlimen Kuala Nerus.

Selain itu, pihak kementerian juga terus bekerjasama dengan negara pengeluar utama getah seperti Thailand dan Indonesia di bawah kerangka International Tripartite Rubber Council (ITRC) bagi memperkukuhkan harga pasaran getah.

Di samping itu, kementerian menyediakan bantuan insentif melalui program pembangunan rantaian kluster Koko dan program peningkatan produktiviti bagi membantu petani meningkatkan pengeluaran koko serta meluaskan tanaman koko.

Ini katanya, bagi menggalakkan petani koko untuk menjadi ahli Koperasi Kluster Koko bertujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan sebagai ahli koperasi.

KPPK juga katanya mempergiatkan penghasilan produk-produk lada bernilai tambah tinggi, menggalakkan pengeluaran lada premium dan menjalankan promosi jualan dengan lebih proaktif serta melaksanakan pengkomersialan dan penjenamaan semula produk lada.

Bagaimanapun katanya, di bawah Belanjawan 2021 yang dicadangkan, KPPK diperuntukkan sebanyak RM729.39 juta iaitu RM476.67 juta untuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM252.73 juta.

Katanya, KPPK menerima peningkatan sebanyak 8.8 peratus berbanding peruntukan pada tahun 2020 yang lalu. – HARAKAHDAILY 26/11/2020