Bahan untuk manfaat umum tidak boleh dimiliki untuk peribadi

NIK MUHAMMAD NASRI BIN NIK MALEK

Keadilan Islam dalam lipatan sejarah (Siri 11)

Advertisement

KEADILAN Islam bukan sahaja berkaitan akhlak manusia dengan manusia, bahkan meliputi akhlak terhadap bahan bumi. Dalam kitab-kitab hadis disebut Abyad bin Himal datang dari Yaman menemui Rasulullah SAW, meminta dia diberikan kawasan garam di sebahagian tempat di negerinya. (Ada yang menyebut kawasan garam Empangan Maarib). Nabi memberikan kepadanya.

Apabila selesai urusannya, seorang lelaki (riwayat lain menyebut Al-Aqra’ bin Haabis At-Tamimi) berkata:

‘Wahai Rasulullah! Kawasan garam ini berada di tanah yang tiada air- iaitu dapat dikeluarkan dengan mudah. Ia tidak sama dengan kawasan garam yang dikeluarkan dengan cara khusus yang agak sukar- Sesiapa yang mendatanginya, dia dapat mengambilnya. Ia seperti air yang tidak putus mengalirnya.

Apabila Nabi SAW mendengar demikian, Baginda bersabda:

‘Kalau begitu, tidak boleh.’ Lantas Baginda mengambil balik kawasan garam itu daripada Abyad.

Seorang ulama, As-Sindi menjelaskan mengenai hadis ini dengan meletakkan satu dasar yang dibuat oleh Nabi. Katanya:

‘Nabi memberikan Abyad kawasan garam itu pada mulanya kerana menyangka ia adalah bahan galian yang diperolehi garam darinya dengan sukar dan memerlukan usaha serta tenaga. Apabila Nabi mendapati sebaliknya, Baginda menarik balik.’

As-Sindi berkata:

‘Hadis ini menjadi dalil bahawa bahan galian/mineral yang diperolehi dengan mudah, tidak sepatutnya diberi untuk peribadi. Bahkan, manusia berkongsi sama-rata seperti air dan makanan binatang yang tumbuh melata’

Ibn Qudamah pula berkata:

‘Ini kerana kawasan garam tersebut berkait dengan kepentingan orangramai secara umum, maka tidak boleh diagih secara peribadi. (Dalam istilah fiqh, disebut ‘iqta’).

Beberapa pengajaran dari hadis di atas:

  1. Kerajaan mesti mengutamakan kepentingan rakyat secara umum mengatasi kepentingan peribadi.
  2. Kerajaan boleh membuat pembahagian kawasan tanah tertentu kepada kelompok tertentu jika ada kepentingan umum dan manfaatnya kembali kepada rakyat.
  3. Konsep penswastaan juga barangkali berasaskan perkara ini. Bila boleh diswastakan. Bila kerajaan yang berperanan dan lain-lain.
  4. Di awal Islam, air, garam, tumbuhan untuk makanan haiwan dianggap keperluan bersama untuk semua. Di zaman sekarang, mungkin boleh dilihat juga bahan-bahan dan sumber asli yang boleh diurus oleh kerajaan atau diswastakan, melihat kepada pulangannya kepada rakyat.

Penulis adalah Pegawai Khas (Agama) Pejabat Menteri Besar Terengganu. – HARAKAHDAILY 23/9/2021