Cabaran Graduan Sains Masa Kini di Malaysia

Dr. Siti Aminah Muhammad Imran
- Advertisement -

GRADUAN sains di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mereka untuk berjaya dalam bidang masing-masing. Meskipun negara sedang giat mempromosikan kemajuan dalam sains dan teknologi, masih terdapat beberapa halangan yang perlu diatasi oleh graduan sains masa kini. Berikut adalah beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh graduan sains di Malaysia:

- Advertisement -

1. Kekurangan Peluang Pekerjaan yang Spesifik

Masalah: Walaupun terdapat permintaan tinggi untuk tenaga kerja dalam bidang sains dan teknologi, peluang pekerjaan yang spesifik dan relevan dengan kelulusan akademik masih terbatas. Banyak graduan terpaksa menerima pekerjaan di luar bidang pengajian mereka, yang boleh menyebabkan ketidakpuasan dan kurangnya motivasi dalam kerjaya mereka.

Penyelesaian: Meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri untuk memastikan peluang pekerjaan yang relevan tersedia. Program latihan industri dan penempatan kerja juga boleh membantu menghubungkan graduan dengan majikan yang memerlukan kemahiran khusus mereka.

2. Kualiti Pendidikan dan Kurikulum yang Tidak Relevan

Masalah: Kurikulum pendidikan yang kurang dinamik dan tidak mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi dan sains boleh menyebabkan graduan kurang bersedia untuk cabaran dunia sebenar. Banyak institusi pendidikan masih menekankan teori tanpa memberikan pengalaman praktikal yang mencukupi.

Penyelesaian: Institusi pendidikan perlu sentiasa mengemas kini kurikulum mereka untuk selari dengan kemajuan teknologi dan keperluan industri. Penglibatan industri dalam pembangunan kurikulum serta peningkatan program latihan praktikal dan penyelidikan kolaboratif adalah penting.

3. Persaingan Global dan Kemahiran Insaniah

Masalah: Graduan sains di Malaysia perlu bersaing dengan rakan sebaya dari seluruh dunia. Selain kemahiran teknikal, majikan kini juga mencari graduan yang memiliki kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan, dan keupayaan bekerja dalam pasukan. Graduan Malaysia sering kali ketinggalan dalam aspek ini berbanding graduan dari negara maju.

Penyelesaian: Pendidikan di universiti perlu memberikan penekanan yang lebih besar terhadap pembangunan kemahiran insaniah. Program pembangunan diri, aktiviti kokurikulum, dan kursus-kursus tambahan boleh membantu graduan meningkatkan kemahiran ini. Graduan universiti masa kini tidak cukup sekadar memegang segulung ijazah.

4. Perubahan Teknologi yang Pesat

Masalah: Teknologi sentiasa berkembang dengan pantas, dan ini menuntut graduan untuk sentiasa mengemas kini pengetahuan dan kemahiran mereka. Tanpa kemahiran terkini, graduan mungkin sukar untuk kekal relevan dalam pasaran kerja.

Penyelesaian: Graduan perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dengan mengambil kursus dalam talian, menghadiri seminar dan bengkel, serta membaca jurnal terkini dalam bidang mereka. Institusi pendidikan dan majikan juga boleh memainkan peranan dengan menyediakan peluang latihan berterusan. Terlalu banyak teknologi yang boleh menggantikan kemahiran. Oleh itu, kebolehan graduan menguasai teknologi tersebut perlu dipertingkatkan.

5. Pendapatan dan Pengiktirafan

Masalah: Graduan sains sering menghadapi isu berkaitan pendapatan yang tidak setimpal dengan usaha dan kepakaran mereka. Ini boleh menjadi faktor demotivasi dan mengurangkan daya tarikan bidang sains kepada pelajar.

Penyelesaian: Kerajaan dan industri perlu bekerjasama untuk memastikan graduan sains diberikan pengiktirafan yang sewajarnya dari segi pendapatan dan peluang kenaikan pangkat. Insentif dan faedah tambahan juga boleh diberikan untuk menggalakkan lebih ramai pelajar menyertai bidang sains.

6. Kurangnya Kemudahan Penyelidikan dan Pembangunan

Masalah: Infrastruktur dan kemudahan penyelidikan di beberapa institusi mungkin tidak mencukupi untuk menyokong penyelidikan yang berkualiti tinggi. Ini boleh membatasi potensi inovasi dan pencapaian saintifik.

Penyelesaian: Pelaburan yang lebih besar diperlukan dalam kemudahan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Kerajaan dan sektor swasta perlu meningkatkan dana dan sokongan untuk projek-projek penyelidikan yang berpotensi tinggi.

Kesimpulan

Graduan sains di Malaysia menghadapi pelbagai cabaran yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari semua pihak berkepentingan. Dengan sokongan yang tepat dan usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti pendidikan, menyediakan peluang pekerjaan yang relevan, dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, graduan sains Malaysia boleh mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang mereka. Kejayaan ini bukan sahaja akan menguntungkan mereka secara individu, tetapi juga akan menyumbang kepada pembangunan negara secara keseluruhan. – HARAKAHDAILY 6/6/2024

Penulis ialah Pengarah Jabatan Muslimat Profesional DMPM

PENAFIAN
Harakahdaily tidak bertanggungjawab terhadap pandangan yang dikemukakan daripada artikel ini. Ia pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian Harakahdaily mahupun pendirian rasmi PAS.

- Advertisement -