Catatan sejarah dalam Dunia Islam di bulan Ramadan

CATATAN sejarah dalam Dunia Islam di Bulan Ramadan;

1. Penurunan Wahyu.
2. Kewafatan Saidatina Khadijah R.A – tahun ke-10 kenabian.
3. Kewafatan Abu Talib (khilaf) – tahun ke-10 kenabian.
4. Operasi ketenteraan (sariyyah) pertama dalam Islam – 1 Hijrah.
5. Syariat berpuasa kali pertama – 2 Hijrah.
6. Perang Badar Kubro – 2 Hijrah.
7. Kefardhuan Zakat, Solat Hari Raya dan Kewajipan Perak – 2 Hijrah.
8. Kelahiran Saidina Hussain R.A – 3 Hijrah.
9. Gabungan Tentera Musyrikin setelah kekalahan di Badar – 3 Hijrah.
10. Perkahwinan Rasulullah S.A.W dengan Sayyidah Zainab – 4 Hijrah.
11. Persediaan Perang Khandaq – 5 Hijrah.
12. Perutusan Zaid bin Haritsah kepada Fatimah binti Rabi’ah – 6 Hijrah.
13. Pembukaan Kota Makkah – 8 Hijrah.
14. Perang Tha’if – 8 Hijrah.
15. Penghapusan berhala di sekitar Kaabah – 8 Hijrah.
16. Perang Tabuk – 9 Hijrah.
17. Suku Thaqif memeluk Islam – 9 Hijrah.
18. Ketibaan Raja-raja Himyar untuk memeluk Islam – 9 Hijrah.
19. Hancurnya berhala Lata – 9 Hijrah.
20. Operasi ketenteraan pimpinan Saidina Ali R.A ke Yaman – 10 Hijrah.
21. Kewafatan Sayyidah Fatimah az Zahra’ – 11 Hijrah.
22. Permulaan Perang Faradh – 12 Hijrah.
23. Perang Buwayb – 13 Hijrah.
24. Ketibaan Saidina Umar di Palestin (pembukaan Palestin) – 15 Hijrah.
25. Perang Qadisiyyah – 15 Hijrah.
26. Permulaan pembukaan Mesir – 20 Hijrah.
27. Pengepungan Kubu Babil (Mesir) – 20 Hijrah.
28. Pembinaan Masjid Amru al Ash di Fustat – 20 Hijrah.
29. Kejatuhan Parsi ke atas Islam (kekalahan Tentera Sasania) – 31 Hijrah.
30. Peristiwa Tahkim – 37 Hijrah.
31. Pemerintahan Muhammad bin Saidina Abu Bakar di Mesir – 37 Hijrah.
32. Kewafatan Ubaidillah bin Saidina Umar al Khattab – 37 Hijrah.
33. Saidina Ali R.A gugur syahid – 40 Hijrah.
34. Bai’ah dengan Saidina Hassan sebagai khalifah – 40 Hijrah.
35. Kewafatan Saidina Amru al Ash – 43 Hijrah.
36. Uqbah bin Nafi’ mengarahkan pembinaan Bandar Qairawan sebagai kubu – 48 Hijrah.
37. Pembinaan Masjid Qairawan – 51 Hijrah.
38. Pembukaan Pulau Rhodes (Rodos) – 53 Hijrah.
39. Kewafatan Saidatina Aisyah R.A – 58 Hijrah.
40. Permulaan pemerintahan Sa’id bin Zaid di Mesir – 62 Hijrah.
41. Bai’ah dengan Abdullah bin Zubair sebagai Khalifah – 64 Hijrah.
42. Kewafatan Khalifah Marwan bin Hakam – 65 Hijrah.
43. Pembukaan Marocco Tengah pimpinan Hassan bin Nu’man – 82 Hijrah.
44. Permulaan pembukaan Kota Andalus – 91 Hijrah.
45. Perang Shazounah (Battle of Guadalete) pimpinan Tariq bin Ziyad – 92 Hijrah.
46. Pembukaan Andalus (Seville dan Toledo) yang disempurnakan oleh Musa Nusair – 93 Hijrah.
47. Kewafatan Sa’id bin Jubair – 95 Hijrah.
48. Kewafatan Hajjaj bin Yusuf at Thaqafi – 95 Hijrah.
49. Pembukaan Kota Indus pimpinan Muhammad bin al Qasim – 63 Hijrah.
50. Kelahiran Abd Rahman ad Dakhil (Pengasas Daulah Umwaiyyah di Andalus) – 113 Hijrah.
51. Perang Bilat asy Syuhada’ (Battle of Tours) – 114 Hijrah.
52. Kemunculan seruan Bani Abbas di Khurasan pimpinan Abu Muslim al Khurasani – 129 Hijrah.
53. Kejatuhan Umawiyyah, dan kebangkitan Abbasiah – 132 Hijrah.
54. Kewafatan Walid bin Mu’awiyyah dibunuh (Khalifah Bani Umayyah) – 132 Hijrah.
55. Abd Rahman ad Dakhil menyeberang laut ke Andalus – 138 Hijrah.
56. Perang antara Tentera Abbasiah dan kumpulan Muhammad Nafsu Zakiyyah – 145 Hijrah.
57. Pelantikan Ali Redha timbul kontroversi di bawah Khalifah Ma’mun – 201 Hijrah.
58. Pembukaan Kota Sicily (Sicilia) – 212 Hijrah.
59. Pengasasan Bandar Kadiya di Pulau Crete – 217 Hijrah.
60. Pertentangan antara Tentera Abbasiah dan kumpulan Babek al Khurami – 222 Hijrah.
61. Perang ‘Amuriah (pembukaan kota Amur) – 223 Hijrah.
62. Pemodenan Bandar Fasi, Marocco dan pembinaan Masjid Qurawiyyin – 234 Hijrah.
63. Terpisahnya Mesir (pimpinan Ahmad bin Tolon) daripada Khilafah Abbasiah – 254 Hijrah.
64. Revolusi Zinjiyyah (Iraq) – 255 Hijrah.
65. Islam menguasai Bandar Sargosa (Sicily) – 264 Hijrah.
66. Pembinaan Masjid Tolon di Mesir – 265 Hijrah.
67. Terbinanya Abbasiah yang kedua.
68. Permulaan pemerintahan Fatimiyyah di Mesir – 358 Hijrah.
69. Pembinaan Masjid al Azhar bermula Ramadhan 359H dan siap pada Ramadan 361 Hijrah 
70. Pemasyhuran Kaherah sebagai Tamadun Daulah Fatimiyyah – 362 Hijrah 
71. Kewafatan Khalifah al Mu’iz al Fathimi (pengasas Fatimiyyah di Mesir) – 386 Hijrah 
72. Kewafatan Khalifah al Mansur (Umawiyyah di Andalus) – 392 Hijrah.
73. Permulaan pemerintahan Abd Rahman bin Hisyam di Cordova – 414 Hijrah.
74. Kekalahan Tentera Qasim bin Hamud, tamat pengembalian Khilafah di Cordova – 414 Hijrah.
75. Perang Malaz Kard (Battle of Manzikert) menentang Tentera Salib – 463 Hijrah.
76. Perang Zallaqah (Battle of Sagrajas) – 479 Hijrah.
77. Kesatuan Islam di Andalus di bawah pimpinan Yusuf Tasyfin – 484 Hijrah.
78. Kewafatan Abu Ali Hassan, tokoh pendidik dalam Daulah Seljuk (dibunuh) – 485 Hijrah 
79. Kewafatan Muhammad bin Abdullah (Ibn Tumart) yang kontroversi – 524 Hijrah.
80. Pertempuran Tentera Imaduddin Zinki di Utara Syam dengan Tentera Salib – 532 Hijrah.
81. Kewafatan Khalifah Rasyid Billah dibunuh oleh penduduk Khurasan – 532 Hijrah.
82. Kejatuhan Daulah Murabitun di Marocco – 539 Hijrah.
83. Kelahiran Imam Fakhruddin ar Razi – 544 Hijrah.
84. Perang Hittin menentang Tentera Salib – 584 Hijrah.
85. Pembinaan tembok di sekeliling Baitul Maqdis oleh Salahuddin al Ayyubi – 588 Hijrah.
86. Penguasaan Andalus oleh Sultan Ya’kub bin Yusof ke atas Tentera Salib – 591 Hijrah.
87. Perang Mansurah antara Syajaratud Dur vs Louis IX – 648 Hijrah.
88. Holagu Khan mengutuskan surat kepada Khalifah Abbasiah – 655 Hijrah.
89. Perang Ain Jalut antara Kerajaan Mamalik vs Tatar – 658 Hijrah.
90. Pembukaan Bandar Antakya, Turki oleh Zahir Baibars – 666 Hijrah.
91. Zahir Baibars mengalahkan Tentera Salib – 675 Hijrah.
92. Perang Shaqhab atau Perang Marj as-Saffar – 702 Hijrah.
93. Zahir Baibars turun takhta – 709 Hijrah.
94. Kelahiran Ibnu Khaldun, Tokoh Falsafah Islam – 732 Hijrah.
95. Pembinaan Masjid Sultan Hassan di Kaherah – 765 Hijrah.
96. Kewafatan ahli sejarawan Islam, Ahmad bin Ali al Maqrizi – 845 Hijrah.
97. Penguasaan Sultan Muhammad al Fateh ke atas Bandar Qarm (Crimea) – 889 Hijrah.
98. Gempa bumi di Madinah – 886 Hijrah.
99. Perang Laut antara Armada Oman dan Armada Portugal – 1121 Hijrah.
100. Ketibaan Tentera Hijaz di Mesir bagi melawan Tentera Salib Perancis – 1213 Hijrah.
101. Kekalahan Napoleon Bonaperte di Arisy, Mesir – 1213 Hijrah.
102. Penguasaan Mesir ke atas Pulau Crete – 1239 Hijrah.
103. Ibrahim Basha Berjaya menguasai Bandar Missolonghi, Greek – 1241 Hijrah.
104. Penguasa Mesir terkenal, Muhammad Ali Basha meninggal dunia – 1265 Hijrah.
105. Penggalian Terusan Suez yang penting dalam sejarah – 1275 Hijrah.
106. Perjanjian antara Saudi dan British – 1316 Hijrah.
107.  Kemunculan Sarekat Islam – 1330 Hijrah.
108. Syarif Hussein utus surat kepada Mc Mahon menuntut kemerdekaan Arab – 1333 Hijrah.
109. Makkah jatuh ke tangan Syarif Hussein – 1334 Hijrah.
110.  Pembunuhan umat Islam di Kampung Lad, Palestin, 136 syahid – 1367 Hijrah.
111. Kewafatan Syeikh Badi’uzzaman an Nursi dalam penjara – 1379 Hijrah.
112.  Penangkapan Prof HAMKA, di sinilah lahirnya Tafsir al Azhar – 1383 Hijrah 
113. Tentera Fatah menyekat bekalan air ke atas wilayah yang diduduki Israel – 1384 Hijrah.
114. Penentangan al Maududi ke atas Perjanjian Tashkent 1966 – 1385 Hijrah.
115.  Bandar Marawi Filipina (Pusat Islam) diarahkan bersedia serangan mengejut – 1392 Hijrah.
116.  Perang 6 Oktober 1973 Mesir vs Israel – 1393 Hijrah.
117.  Kewafatan Prof HAMKA – 1401 Hijrah.
118.  Penyelarasan nama PASTI di seluruh Malaysia – 1408 Hijrah.
119.  29 orang terbunuh ketika solat di Masjid Ibrahimiyyah Palestin – 1414 Hijrah.
120. Peristiwa berdarah Tak Bai, Thailand, kematian 78 orang Islam – 1425 Hijrah.
121.  Serangan ke atas umat Islam di Gaza/Tebing Barat korban lebih 2000 orang – 1435 Hijrah.
122. Israel menyerang al Aqsa dan Tebing Gaza. Korban lebih 60 orang – 1439 Hijrah.
123. Rakyat Palestin diserang ketika Solat Jumaat – 1441 dan 1442 Hijrah.
124. Pertembungan Islam dan Israel di perkarangan al Aqsa, seorang syahid – 1443 Hijrah.

*Dipetik daripada Buku Embun Padang Pasir : 130 Sejarah Islam di Bulan Ramadhan, karangan MUHAMMAD MUJAHID IR HJMOHAMMAD FADZIL HARAKAHDAILY 15/4/2023

Advertisement