198 sekolah selesai sambung ke talian grid awam 2022

Nurul Amin Hamid

KUALA LUMPUR: Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia untuk melaksanakan kerja-kerja pembekalan elektrik kepada 369 sekolah luar bandar di negeri Sarawak.

Advertisement

Menurut KPM, daripada 369 buah sekolah, sebanyak 268 sekolah telah dikenal pasti boleh disambung ke talian grid awam.

Katanya, sebanyak 198 buah sekolah telah selesai penyambungan ke talian grid awam pada tahun 2022 dan baki 70 buah lagi dijangka selesai pada 2023.

Kata KPM, bagi 101 buah sekolah yang berada di luar kawasan liputan grid awam, pemasangan Sistem Solar Hibrid Photovoltaic (PV) sedang dilaksanakan bagi mengurangkan kebergantungan sekolah kepada janakuasa diesel dan bekalan diesel.

Projek iitu, ujarnya dilaksanakan oleh JKR Malaysia sebagai Jabatan Teknik dan telah mula dilaksanakan pada Oktober 2020.

Katanya, sehingga 31 Januari 2023, sebanyak 24 buah sistem solar hibrid telah siap dan beroperasi sepenuhnya dan baki lagi 77 buah sistem solar hibrid dijangka siap sepenuhnya pada suku ketiga 2023.

“Tiada peruntukan tambahan diperlukan untuk pelaksanaan kontrak baharu ini memandangkan peruntukan projek ini adalah di bawah Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) Rolling Plan 4 (RP4) tahun 2020 dengan kos sebanyak RM274.5 juta,” ujarnya dalam jawapan bertulis Nurul Amin Hamid [PN-Padang Terap] di Dewan Rakyat.

Nurul Amin meminta Menteri Pendidikan menyatakan apakah status terkini projek tenaga hibrid solar bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. – HARAKAHDAILY 21/3/2023