Sebaik-baik bekalan ialah takwa

TAKWA ertinya menunaikan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Seorang muslim yang bertakwa sentiasa takut terhadap azab Allah lalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ketaatan tersebut dilakukan secara lahir dan batin dengan penuh ketundukan dan kehormatan kepada Allah.

Firman Allah yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu sebagai seorang muslim.” (Al Imran: 102)

Begitu pentingnya ketaatan dan kedudukan di sisi Allah maka telah berpesan kepada orang-orang yang terdahulu, kepada para sahabat dan para tabi’in.

Firman Allah yang bermaksud: “Dan kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kamu yang diberikan al-Kitab dan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah.” (An Nisa: 131)

Advertisement

Jalan menuju ketakwaan kepada Allah memerlukan kepada adanya ilmu pengetahuan, kehendak serta keinginan yang kuat, selain itu menuntut adanya tindakan sungguh-sungguh, serta ketulusan hati. Al Quran telah merakamkan tentang kisah para Nabi dan memohon mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka telah berjaya membuka jalan dengan kekuatan, kehendak dan azam yang tinggi untuk bertemu dengan Allah.

Oleh kerana itulah mereka termasuk orang-orang yang dalam melihat dengan hati sentiasa dalam petunjuk ilmu dan pemahaman agama Allah.

Firman Allah yang bermaksud: “Dan ingatlah hamba-hamba kami (iaitu) Ibrahim, Ishak, Yaakob yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar serta ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan (menanugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi iaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang pilihan yang paling baik.” (Sod: 45-49)

Sifat-sifat orang yang bertakwa mesti mempercayai hal-hal yang ghaib, mendirikan solat berinfak serta mempercayai apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w dan apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Oleh kerana itu Al Quran telah menyebutkan sifat-sifat mereka itu jelaslah bahawa mereka telah dipelihara dengan pertunjuk Allah sehingga mereka mendapat kemenangan.

Firman Allah yang bermaksud: “Itulah al-Kitab yang tidak ada keraguan didalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman iaitu mereka yang mempercayai hal-hal ghaib serta mendirikan solat dan membelanjakan apa yang telah kami berikan rezeki dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah kami turunkan kepada mu serta apa yang diturunkan sebelum kamu. Dan mereka benar-benar percaya kepada akhirat. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung.” (Al Baqarah: 2-5)

Takwa meliputi banyak aspek, iaitu iman, ibadat dan akhlak. Maka seorang muslim di setiap tempat dan masa sangat dituntut agar melaksanakannya sebagaimana sabda Nabi s.a.w yang bermaksud: “Takutlah kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan ikutlah kejahatan itu dengan kebaikan nescaya (kebaikan itu) menghapuskan (kejahatan) dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.” (At Tarmizi)

Islam telah menyarankan agar takwa itu dikaitkan dengan iman, amal soleh, ketaatan serta kewajiban, seperti solat, puasa, zakat, haji, menyampaikan amanah dan lain-lain lagi. Mengenai iman dan takwa Allah berfirman maksudnya: “Dan sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa.” (Yunus: 57)

Ibadah solat dan puasa umpamanya mempunyai tujuan agar pelakunnya menjadi orang yang bertakwa. “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertakwa.” (Al Baqarah: 183)

Bagi orang-orang yang bertakwa serta sabar Allah berfirman maksudnya: “Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar maka sesungguhnya Allah tidak menghapuskan pahal orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Yusuf: 90)

Takwa juga merupakan sebaik-baik bekalan yang mesti disediakan bagi orang yang beriman dan sebaik-baik pakaian yang mesti dipakai. Takwa juga akan membukakan pintu-pintu barakah dari langit dan bumi, menyinari jalan-jalan kepada orang yang beriman, dari keampunan dan kemudahan serta diberikan daripada yang tidak disangka-sangka dan memberi jalan keluar daripada kesulitan dan kesusahan.

Firman Allah yang bermaksud: “Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberi jalan keluar serta daripada dari arah yang tidak disangka-sangka.” (Al Talak: 2-3)

Dan firmannya lagi yang bermaksud: “Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah menjadikan urusannya mudah.” (At Talak: 65) – HARAKAHDAILY 8/4/2021