ڤليتوڤ موک

ڤندميک كوۏيد -19 يڠ ملندا دنيا تله مڽببكن سموا اكتيۏيتي يڠ مليبتكن ايكونومي، ڤنديديقن دان اكتيۏيتي كمشاركتن منجادي ترباتس. دڠن تاتاچارا مناڠني ۏيروس هليمونن اين، ڤيهق مجليس كسلامتن نݢارا تله مڠلواركن ارهن دري سݢي ڤنجارقن سوسيال ، مماكاي ڤليتوڤ موك دان سنتياس ممباسوه تاڠن دڠن اءير سابون اتاو سانيتاسي كدوا بله تاڠن. ڤنولرن وباء يڠ ساڠت بهاي اين دان تياد ۏكسين يڠ ممڤو مڠوبتيڽ امت دتاكوتي.
دالم كيس كوۏيد – 19 ڤريڠكت ݢلوبل، تله منچاڤاي 18.7 جوتا كيس دڠن جومله كيس هارين 258,00 يڠ منونجوقكن ڤنيڠكتن بربنديڠ سبلومڽ 211,00 كيس. قدر كسمبوهن دنيا ڤد ماس كيني تله منيڠكت كڤد 62.7 % اتاو 11.7 جوتا كيس بربنديڠ سبلومڽ 62.3% اتاو 11.5 جوتا.

Advertisement

دالم اوسها مڠكڠ ڤنولرن كوۏيد – 19 ، مجليس كسلامتن نݢارا تله مڠعمومكن بهاوا مولاءي 1 اوݢوس 2020 ڤماكاين ڤليتوڤ موک دواجبكن دالم ڤڠڠكوتن عوام دان كاوسن سسق تومڤوان عموم سڤرتي ڤاسر تاني ، ڤاسر راي، تامن ريكرياسي سرتا تمڤت ڤلنچوڠن. سسياڤ يڠ دكسن ݢاݢل مماتوهي ارهن ترسبوت باكل بردڤن حكومن دندا ريڠݢيت مليسيا 1,000 مڠيكوت اكتا ڤنچݢهن دان ڤڠاولن ڤڽاكيت برجاڠكيت 1988 ( اكتا 342 ) .
اورڠ راماي جوݢ بوليه مماكاي ڤليتوڤ موك يڠ دجاهيت سنديري تتاڤي ڤرلو مماتوهي سڤيسيفيكاسي يڠ تله دتتڤكن اوليه ڤرتوبوهن كصيحتن دنيا (WHO) ياءيت جنيس تيݢ لاڤيسن فبريک برصيفت مڽرڤ اءير دبهاݢين دالم دان ممڤو مڠهيندر ڤڽرڤن اءير دلاڤيسن لوار دان كاءين يڠ بوليه منيڠكتكن ڤناڤيسن اتاو مناهن تيتيسن چچاءير دتڠه.

كسيمڤولنڽ، كيت سباݢاي رعيت مستي برݢانديڠ باهو مماتوهي سموا ارهن يڠ دكلواركن دري سماس كسماس. دمسجد دان سوراو جوݢ ممڤوڽاءي ايس.او. ڤي. دڠن جارق ساتو ميتر دأنتارا اهلي جماعه. سلاءين ايت، ڤمريقساءن سوهو بادن دان منچاتت نام سلڠكڤڽ. كڤاتوهن اين سماتا- مات اونتوق كباءيقن سموا دان ممودهكن ڤروسيس ڤنچݢهن جک ترداڤت تندا ريسيكو جاڠكيتن دالم كالڠن اهلي جماعه. سموݢ كڤاتوهن اين جوݢ منڤتي دڠن سارنن اݢام ياءيت كواجيڤن مماتوهي ڤمرينته. بيبسڽ كيت دري وباء ۏيروس يڠ تياد ۏكسين دتموءي حاصيل ڤماتوهن ارهن كراجاءن ڤرايكتن ناسيونل ممبوقتيكن سوكوڠن ڤادو رعيت. موده-مودهن كيت سموا دڤليهارا اوليه الله رب الجليل.

HARAKAHDAILY 7/8/2020 – استاذ صبري ازيت