PAS seru Malaysia menyokong tindakan Gambia

PAS mengambil maklum berkenaan kes yang dibawa oleh Gambia terhadap Myanmar ke International Court of Justice (ICJ) yang dibicarakan pada 10 Disember 2019 di The Hague. PAS menyatakan solidariti dan sokongan terhadap usaha yang telah dilakukan oleh Gambia dalam mengekang tindakan penghapusan kaum yang dilakukan oleh negara terbabit. Walaupun Gambia merupakan sebuah negara kecil secara … Continue reading PAS seru Malaysia menyokong tindakan Gambia