Perihal WINS 2051: Kenapa 2018? Kenapa 2051? (Siri 5)

1. Bagi menjayakan agenda WINS 2051, pihak sekretariat menetapkan tempoh secara berperingkat sehingga tahun 2051. Ia dibahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama bermula 2018 sehingga 2030. Fasa kedua bermula pada 2031 sehingga 2040. Manakala fasa ketiga pula bermula pada tahun 2041 sehingga 2051. 2. Fasa pertama menekankan aspek pemulihan negara yang kini berhadapan dengan berbagai … Continue reading Perihal WINS 2051: Kenapa 2018? Kenapa 2051? (Siri 5)